The Theoretical Biology Study

Curriculim Vitae
Statement of Interest
Lessons
Conference Presentations
List of Publications

Athénin štít, zrcadlo, nás upomíná na skutečnost, že chceme-li porozumět světu kolem nás, nesmí náš zrak ulpívat na jeho povrchu - tj. na metodách, kterými tento svět poznáváme. Naopak je třeba zaostřit náš zrak za toto zrcadlo.

Nápis na obvodu štítu nás upomíná na skutečnost, že parsimonická hypotéza je ne vždy zcela schopna uspokojit naši touhu po poznání.

Home

for more click here

© November 2004